Het Ketelhuis Utrecht, gevestigd aan Rotsoord 7b 3523CL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Het Ketelhuis Utrecht 
Rotsoord 7b 3523CL Utrecht 
Tel. +31304004070

Marlies Rood is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Ketelhuis zij is te bereiken via info@hetketelhuisutrecht.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Ketelhuis Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich heeft aangemeld voor de gastregistratie ivm Covid19 maatregelen.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenHet Ketelhuis Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de overheid met betrekking tot Covid19 


Hoe lang we persoonsgegevens bewarenHet Ketelhuis Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gezien de Covid19 ontwikkelingen kunnen deze doormiddel van de wet worden gewijzigd.


Delen van persoonsgegevens met derdenHet Ketelhuis Utrecht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Ketelhuis Utrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetketelhuisutrecht.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Ketelhuis Utrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Ketelhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetketelhuisutrecht.nl 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram